De nieuwe Erfgoedwet 2016

Door: Jacobine Melis

In 2016 wordt er een nieuwe wet geïntroduceerd, de Erfgoedwet. Deze wet zal de verschillende wetten omtrent roerend en onroerend erfgoed bundelen. Op dit moment wordt het beheer en behoud van het Nederlands erfgoed vastgelegd in zes verschillende regelingen en wetten. Hierdoor zijn er per sector andere procedures en maatregelen, terwijl de gebieden dicht bij elkaar liggen en vaak met elkaar van doen hebben.

  • De Monumentenwet 1988;
  • De Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten;
  • De Wet tot behoud van cultuurbezit;
  • De Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied;
  • De Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970; en
  • De Regeling materieel beheer museale voorwerpen.

De conceptversie van de wet is gepubliceerd (lees hem hier), hieruit zijn al verschillende wijzigingen te herkennen.

Archeologie in de nieuwe wet
De belangrijkste wijziging op het gebied van archeologie is dat het huidige vergunningsstelsel vervangen wordt door een wettelijk gereguleerde certificering. Hierdoor moeten alle instanties en bedrijven aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoen. Het zal dus niet meer voorkomen dat tussen bedrijven of gemeenten grote kwalitatieve verschillen zitten. Bijkomend voordeel is dat een gemeente ook buiten zijn eigen gemeente opdrachten kan aannemen, daar de kwaliteitseisen in heel Nederland dezelfde zullen zijn.
Met deze nieuwe wet is er van de gelegenheid gebruikt om de definitie van archeologisch erfgoed en opgraving te wijzigen, waardoor nu ook de verstoring van archeologie onder water tegen kan worden gegaan. Daarnaast worden de bestaande regelingen rond de archeologie gemoderniseerd.
Een gedeelte van de Monumentenwet zal niet in de Erfgoedwet worden opgenomen, maar in de, in 2018 verwachte, Omgevingswet. Hierbinnen zullen de verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie worden opgenomen. Daarnaast zullen ook de onderdelen van de Monumentenwet met betrekking tot de bescherming van stads- en dorpsgezichten; en de vergunning tot wijziging of sloop van rijksmonumenten in de Omgevingswet worden meegenomen.

Nieuwe onderdelen
Naast de vernieuwingen binnen de Archeologie zijn er binnen andere sectoren wijzigingen opgenomen in de wet.

  • Beheer van de rijkscollectie. Er zal een subsidiemodel worden ontwikkeld van de rijkscollectie. Daarnaast wordt het verplicht voor de overheid om cultuurgoederen en collecties van hoge kwaliteit aan de rijkscollectie toe te voegen wanneer de eigenaar niet langer zorg hierover kan dragen en het wil schenken aan de Nederlandse staat.
  • Afstoten van objecten of collecties. Als een provincie, gemeente of het Rijk objecten wil verkopen moet er eerste worden nagegaan of het objecten betreffen die van nationaal belang zijn. Hiervoor moet dan deskundig advies worden ingewonnen.
  • Aanwijzen rijksmonumenten. Door de nieuwe, eenvoudige en uniforme procedure wordt het makkelijker en sneller om rijksmonumenten aan te wijzen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s