Middeleeuws cultuurlandschap blootgelegd in Zuiderloo

Door: Folkert Westra

Bij archeologisch onderzoek in de wijk Zuiderloo, te Heiloo, onder de rook van Alkmaar zijn mooie vondsten naar boven gekomen. Er werden onder meer waterputten; afwateringsgreppels ;en boerderijen en bijgebouwen uit de Middeleeuwen aangetroffen. Tevens werden ook scherven uit de IJzertijd en Romeinse tijd gevonden, die duiden op nog oudere bewoning. Zuiderloo bevindt zich op de strandwal van Heiloo, die al sinds duizenden jaren bewoond wordt. Door het eerdere gebruik als bollenland was er in eerste instantie weinig hoop op sporen van oude bewoning. Alleen de diepere sporen als waterputten en perceelgreppels zijn ontsnapt aan het diepploegen. 

Het onderzoek
De onderzoekers van het archeologisch bureau Diachron UvA, die de opgraving verrichtten, hebben de boerderijen, bijgebouwen en verspreid liggende waterputten uit de Vroege Middeleeuwen nader onderzocht.  Zo bleek dat midden over het terrein, van noord naar zuid een kleine laagte in het toenmalige oude duinlandschap lag. De laagte werd gebruikt voor het slaan van waterputten en het graven van afwateringsgreppels. Aan weerszijden van de laagte bevonden zich de woonerven met de boerderijen en bijgebouwen.

Waterputten
Het twintigtal aangetroffen waterputten is op verschillende manieren gebouwd. Sommige putten werden gemaakt met behulp van ingegraven tonnen, anderen van vlechtwerk; maar ook houten kistwerk of gestapelde graszoden werden gebruikt. Eén waterput viel op door de grote omvang van 2×2 m. Het bovenste deel van de put was gemaakt van grof gekapte stammen van minstens twee eiken. Waarvoor deze put heeft gediend is voor de onderzoekers nog niet duidelijk.

Landschap
Dankzij het onderzoek is er nu meer bekend geworden over het uitgestrekte vroegmiddeleeuwse cultuurlandschap wat zich onder het huidige tuinbouw gebied bevond. Van noord naar zuid bevonden zich op korte afstand van elkaar vele woonerven van boeren. Mogelijk was er zelfs sprake van meerdere bewoningslinten. In de Late Middeleeuwen was hiervan niets meer te zien.

Bron: www.dichtbij.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s